Polityka Prywatności

1. Informujemy, że Administratorem Twoich danych jest Traffic Trends sp. z o.o., ul. Piątkowska 163, 60-650 Poznań, e-mail: bok@traffictrends.pl, tel. 616 690 427.

2. Dane przetwarzane są w celu wykonania darmowego audytu SEO i poinformowania o jego wynikach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

4. Dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody.

5. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, iż przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia wykonanie audytu SEO.